Ktoś kto twierdzi, ze cierpienie uszlachetnia- jest masochistą..

photo

Temat: Mechanika Płynów
Krótki 40 zagadnien ktorych sie bedzie trzeba nauczyc na poprawe zeby zdac 1- Definicja ciśnienia oraz dwa przykłady stosowanych jednostek 4- Powierzchnia ekwipotencjalna 6- Hydrostatyczny rozkład ciśnien w polu grawitacjii 7- Wyznaczanie parcia Hydrostatycznego na ścianki płaskie- metoda graficzna 10- Wyznaczanie parcia Hydrostatycznego na ścianki zakrzywione- metoda graficzna 11-Prawo Archimedesa i siła wyporu 14- Układy współrzędnych w mechanice płynów 15- Linia prądu, tor cząsteczki i struga 16-...
Źródło: ar.e-wielkopolska.pl/viewtopic.php?t=14Temat: moze mi ktos to opracowac ???? bede wdzieczny
Zasady termodynamiki Rozkład predkosci w zależnośći od temperatury Załozenia gazu doskonalego Przemiany gazowe Definicja ciśnienia Maszyny proste ciagłości cieczy nic nie czaje
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=17133


Temat: Ciśnienie w podnośniku hydraulicznym.
A po co ci powierzchnia małego tłoka? Zgodnie z definicja ciśnienia, , zatem maksymalna siła ciężkości, jaką może zrównoważyć duży tłok, wynosi . Stąd , czyli . , (sprawdź obliczenia)
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=198272


Temat: Mechanika Płynów
...płynem doskonałym a rzeczywistym 6. Natężenie przepływu w ruchu laminarnym 7. Lewar- definicja + rysunek 8. Straty na długości w przewodach pod ciśnieniem 9. Charakterystyka pracy jednej pompy 10. Kawitacja i maksymalne wzniesienie lewara 11. Przekrój czynny w kanale 12. Energia mechaniczna i liczba Frouda w ruchu krytycznym w kanale otwartym 13. Rodzaje krzywych zwierciadła wody przy io>ikr 14. Klasyfikacja przepływów ściśliwych GRUPA B: 1. Definicja ciśnienia i dwie przykładowe jednostki 2. Parcie hydrostatyczne na ściankę płaską- met graf 3. Klasyfikacja otworów 4. Ciśnieniowa interpretacja równania Bernoulliego dla cieczy doskonałej 5. Rodzaje ruchu cieczy rzeczywistej 6. Natężenie przepływu w ruchu laminarnym 7. Syfon- definicja i rysunek 8. Straty lokalne w przewodach pod ciśnieniem 9. Wzór Colebrooke - Whote'a 10. Straty w rurociągu wydatkującym po drodze 11....
Źródło: ar.e-wielkopolska.pl/viewtopic.php?t=14